Скандал с Porsche Finance Group разрастается — об этом уже заговорило телевидение

933
22528

Порше Мобилити не только занимается кредитным грабежом, они стали незаконно отбирать без суда автомобили у заемщиков и продавать их на вторичном рынке.

Продолжение следует….. Дальше еще много фактов о правовом беззаконии Porsche Finance Group.

1 На счет применения в договоре кредитования Porsche Finance Group эквивалентов USD:

Урегулювання сторонами договірних відносин на власний розсуд за наявності в законі імперативних приписів є протиправним. Постанова ВСУ 6-52цс13 від 11 вересня 2013 року. Это касается свободы договора.

Что касается — Згідно ст. 524 ЦК України зобов’язання має бути виражене у грошовій одиниці України — гривні. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов’язання в іноземній валюті.

Відповідно до положень ст. 533 ЦК України грошове зобов’язання має бути виконане у гривнях. Якщо у зобов’язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

То специальной нормой права, а именно  п.6 ч.1 ст.6 ЗУ «Про фінансові послуги…» установлено, что долговое обязательство в кредитном договоре должно быть обозначено в ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.

Это значит, якщо у зобов’язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, то это противоречит указанному закону со всеми вытекающими последствиями ст. 203, 215 ЦК Украины.
Что касается ЗУ «Про захист прав споживачів».
Пунктом 16 Постанови № 5 від 30.03.2012 р. визначено, що саме по собі зростання/коливання курсу іноземної валюти не є достатньою підставою для розірвання кредитного договору на підставі статті 652 ЦК, оскільки зазначене стосується обох сторін договору й позичальник при належній завбачливості міг, виходячи з динаміки зміни курсів валют із моменту введення в обіг національної валюти та її девальвації, передбачити в момент укладення договору можливість зміни курсу гривні України до іноземної валюти, а також можливість отримання кредиту в національній валюті.
При цьому суди повинні з’ясувати виконання банками чи іншими фінансовими установами положення статей 111821 Закону України «Про захист прав споживачів», а також пункту 3.8 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 травня 2007 року № 168, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 травня 2007 року № 541/13808 (щодо договорів, укладених після набрання постановою чинності), де передбачено обов’язок банків у разі надання кредиту в іноземній валюті під час укладення кредитного договору попередити споживача, що валютні ризики під час виконання зобов’язань за цим договором несе споживач.
В кредитном договоре Порш валютный риск по кредиту в гривне переложен на потребителя, а это есть нечестная предпринимательская практика. Кредитный договор Порш есть НИЧТОЖНЫЙ.
Вот Вам в помощь решение, прошедшее и апелляцию и кассацию:
Судом встановлено, що фактично кредитодавець переклав ризик знецінення гривні відностно інших валют по гривневевому кредиту на позичальника, що є ознакою нечесної підприємницької практики за п.14 ст.1 Закону України «Про захист прав споживачів», а відповідно до  ч.6 ст.19  зазначеного Закону правочини, здійснені  з використанням нечесної підприємницької діяльності, є недійсними.
Відповідно до ч.2 ст.215 ЦК України недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Враховуючи викладене вище суд прийшов до висновку, що кредитний договір №747 від 19.08.2008 року здійснений з використанням нечесної підприємницької діяльності, а отже є недійсним (нікчесний правочин), і в частині позовних вимог про визнання його недійсним позивачу слід відмовити.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31034891